Vår affärsidé är:

Exeo ska med IT som verktyg skapa förutsättningar för våra kunders affärsutveckling.Tillsammans med Dig som kund skapar vi långsiktiga lösningar som ger Dig en stabil och säker IT miljö.

Anders Ståhlbom

Magnus Larsson

Kenth Forsberg

Kort företagsinformation

Exeo är ett privatägt företag med kontor på flera platser i Sverige. Majoriteten av våra konsultuppdrag finns nationellt men vår driftverksamhet sträcker sig långt utanför Sverige gränser. Den djupa kunskap och erfarenhet vi har inom IT – området ger oss och våra kunder bred och djup kompetens från alla de projekt vi genomför. 

Kontaktpersoner

Rätt kompetens av rätt person

VD har ordet 

När man driver ett bolag inom IT där det senaste idag kan vara gammalt nästa vecka då gäller det att snabbt kunna identifiera framgångsfaktorerna. För exeo är kun(d)skap och medarbetare grundstenarna enligt Magnus Larsson VD för exeo.

Kundberättelser

Våra kunders utmaningar är vårt ansvar att utveckla. Läs mer om de kundnyttor som vi har levererat.