Exeo på plats, Live! 360 Orlando

Live! 360 Orlando. Nu är exeos utvecklare tillbaka efter en veckas utbildningskonferens i Orlando, Florida.

För att hålla en hög nivå krävs det mycket kunskapsinhämtning av ny och befintlig teknik och metoder. Just denna konferens var därför högaktuell då den avhandlar hela spektrat av information; allt från databaser till utvecklingsmiljöer.

Veckan påbörjades med en Hands-on lab i Xamarin ( mulitplattforms- utveckling) och därefter en workshop gällande AI och bots som kan användas t ex för att utveckla smarta, moderna applikationer.

De nästkommande tre dagarna var fyllda av föreläsningar i ämnen såsom Dependency Injections ( beroendeinjektioner), Unit testing ( enhetstestning av kod), Cardinality Estimates ( förändringar i rutiner för SQL 2014+),

.NET standard 2.0 (löser koddelningsproblem genom att sammanföra alla .NET- plattformar) samt Windows Mixed Reality ( Microsofts AR/VR- miljö).

Konferensen avslutades för vår del med en workshop som avhandlade BI, Big Data och Analytics i Microsoft-miljö. Det gav mängder av nyttig information gällande dimensionell modellering och Data Warehousing samt scriptspråket R och verktyget Power BI.

Kursledarna och talarnas engagemang var på topp under hela konferensen och de allra flesta kodexemplen gjorde det lätt att förstå hur kunskapen kan användas i vardagliga applikationer.

 

Behöver ert företag hjälp med utveckling, kontakta oss på info@exeo.se!