SÄKERHET

Säkerhetsutbildning/seminarier/ workshop

Kan man skydda sig från att bli hackad? Snabbaste vägen till omvärlden löper genom datateknik och telekommunikation. Baksidan är att IT också medför stora hot och risker.

Öka ditt företags medvetenhet genom utbildning inom IT säkerhet i vardagen.

Robin Sjögren – exeos säkerhetskonsult kommer till ert företag och anpassar dagens innehåll utefter era behov.

sakerhetsseminarie-exeo

Tema 1 heldag (fast innehåll):

 • Omvärldsbevakning – vad händer inom IT.
 • Social engineering – människan som hot/ manipulerar för att få tillgång till information.
 • IoT – Internet of Things – Hur det påverkar er verksamhet.
 • Se hur ert nätverks räckvidd utanför er lokaler kan vara ett hot för er verksamhet.
 • Vad det innebär att bli hackad/phishing.
 • Omvärldsbevakning – vad händer inom IT.
 • Social engineering – människan som hot/manipulerar för att få tillgång till information.
 • IoT – Internet of Things – Hur det påverkar er verksamhet.
 • Se hur ert nätverks räckvidd utanför er lokaler kan vara ett hot för er verksamhet.
 • Vad det innebär att bli hackad/phishing.

Tema 1 halvdag (fast innehåll):

 • Omvärldsbevakning – vad händer inom IT.
 • Social engineering – människan som hot/ manipulerar för att få tillgång till information.
 • Vad det innebär att bli hackad/phishing.
 • Rekommendation IT säkerhetspolicy – steg för steg.

Tema 2: Här skräddarsyr vi er heldag.

 • Vi har ett gemensamt möte inför dagen där vi lägger upp innehåll tillsammans med er.

Tema 2: Här skräddarsyr vi er halvdag.

 • Vi har ett gemensamt möte inför dagen där vi lägger upp innehåll tillsammans med er.

Tema 3: Vid specifika behov säkerhetskonsult. 

frukostseminarie-sakerhet

Säkerhet som tjänst

Har ert företag en uppdaterad säkerhetspolicy? Vad innebär Social engineering- hur kan er verksamhet förebygga phishing? Hur lång nertid av internet har er verksamhet råd med?

Detta är några av de frågeställningar som exeo tar upp för att säkerställa ert dagliga IT användande.

 • Se över hur starkt och säkert ert nätverk är från intrång.
 • Hur säkert är er lösenordshantering.
 • Hur lång räckvidd har ert nätverk utanför era lokaler? Kan man hacka det utifrån?
 • Sammanfattning samt eventuella rekommendationer.