KOMPETENSER

exeo-it-utveckling-skarm

Från enkla till avancerade lösningar

På citrixsidan har vi djup kompetens inom området samt netscaler. Inom microsofts produktportölj ligger vårt fokus inom serverplattformar, terminalserverlösningar och mailserverlösningar (exchange). Inom databasområdet: från enkla SQL lösningar till avancerade krypterade reduntanta databaslösningar. AD och Lync är något vi har lång, djup och bred kunskpap om. Automatiserade installationer av datorer och utrustning.

Exeo har kompetens inom: 

Microsoft

 • Exchange
 • Lync
 • AD
 • SQL
 • SCCM
 • HyperV
 • Sharepoint
 • Terminalserver
 • Säkerhetsspecialist
 • Utveckling. 

Linux 

 • Administration
 • Lastbalanserare
 • Utveckling
 • Servrar
 • Säkerhet
 • Brandväggar

Citrix

 • Klienter
 • Servrar
 • Kluster
 • Netscaler

NetApp

 • Lagringskluster
 • Admin
 • Trendanalyser och rapporter

VMWare

 • Admin
 • Kluster
 • VDI

Storewise

 • Lagringskluster
 • Admin
 • Trendanalyser och rapporter

Cisco

 • Admin
 • Central admin
 • Säkerhet
 • Brandväggar
 • Routing
 • Wifi

Fortinet

 • Admin
 • Central admin
 • Säkerhet
 • Brandväggar
 • Wifi

Sophos

 • Central admin
 • Säkerhet
 • Brandväggar
 • Wifi

Extreme Networks

 • Routing

Erfarenhet med säkra och flexibla lösningar inom:

Avancerade lagringslösning, där vi främst arbetar med Netapp som lagringsmoln alternativt hybridmoln.

 • Dubbla miljöer som kan tillgodose era krav på tillgänglighet och er business continuity plan.
 • Spridning av olika molntjänster där viss datatyp ges passande tillgänglighet och rätt lagringskostnad.

Kommunikation, där vi främst arbetar med produkter från Cisco, Extreme, Fortinet och Sophos.

 • Kostnadseffektiva nätförbindelser med fokus på tillgänglighet för att minska kostsamma avbrott från er IT- drift
 • IT-säkerhet
 • Projekt på nationell och global nivå
exeo-it-konsult-kompetens