Hybridmolnslösning på exeo

Hybridmolnslösning som tjänst – Privat och offentligt moln tillsammans.

För att möta de globala behoven som ställer särskilt höga krav på IT- drift som datalagring, är en integrerad hybridmolnslösning med exeos molntjänster eller via exeo tillsammans med Micrsoft Azure en lösning.

Exeo erbjuder följande lösningar samt administrerar och övervakar er IT- miljö oavsett placering av era fysisk som virtuella servrar.

Oavsett om ditt företag idag själv sköter sitt privata moln kan en integration av en offentlig molntjänst integreras i infrastrukturen av exeo.

  • Vad: En hybridmolnstjänst som en integrerad molntjänst kombineras med ett privat och offentligt moln inom en och samma organisation. Genom att offentliga molntjänster ofta är mer kostnadseffektiva och skalbara än privata moln kan en organisation anpassa sitt användande för alla funktioner som inte är känsliga till den funktion som kräver hög sekretess.
  • Hur: Exeo samarbetar med Microsoft Azure för att kunna erbjuda en säker och komplett hybridmolnslösning – det bästa från två världar. Låt kritiska system placeras i exeos svenska serverhallar, nära era kontor för bästa prestanda. Använd Azure för test och utvecklingsmiljöer eller övriga applikationer som används mer sällan.
  • Kostnadseffektivt: Flexibilitet( skalbart) där du kan öka kapacitet efter er verksamhets behov. Du betalar endast för de nyttjade resurserna. 
  • Säkerhet: Den privata delen av hybridmolnet säkerställer en hög säkerhetsnivå för känsliga funktioner samt data. Din information lagras i upp till tre olika kopior varav dessa finns åtskilda geografiskt i olika serverhallar i Sverige. Vilken nivå av datalagringsskydd du önskar väljer du själv. Än viktigare är att även uppfylla juridiska krav på datahantering och datalagring vid behov.
  • Utveckling: Använd nya molntjänster för att anpassa och utveckla er verksamhet snabbare som till exempel IoT( Internet of Things) en plattform för datainsamling eller integration.