Egna miljövänliga serverhallar för din IT-drift

Med ny teknik kommer nya möjligheter

Kärnan i exeos verksamhet är våra egenägda serverhallar med placering i Sverige. Serverhallarna övervakas dygnet runt av vår egen driftpersonal som hanterar varningar och larm.

Vi tänker på miljön. All värme som vi allstrar från de varma gångarna i serverhallarna återanvänds för att värma gränsliggande fastigheter.
Kylan till de kalla gångarna tas från urberget.

Här finns den senaste tekniken så att vi alltid kan erbjuda en säker och skräddarsydd IT – driftslösning.

Grön IT

För exeo är miljö och säkerhet en självklarhet. Exeos serverhallar är byggda med ett tänk på redundans och säkerhet hela vägen.

Serverhallarna kyls med konstant kyla via flera borrhål till urberget, ett redundant system med kyla via stadsvatten om något skulle inträffa, vi har samma kyla året runt. I serverhallarna arbetar vi med kalla och varma gångar, vi kapslar värmen och använder den till att värma fastighetens alla byggnader med. Detta gör att vi besparar både utrustning och energiåtgång på ett mycket miljöeffektivt sätt. Vi värnar om naturens resurser.

it-drift-miljo-exeo

Exeos drifttjänster

Molntjänster

Flexibla lösningar som följer din verksamhets utveckling. Backup, Virtuell server, säkerhet och lagring.

Serverhall

Co-Location – Hyr plats för din egen fysiska server utefter ditt företags trafik och behov av kapacitet i exeos serverhall.

Kommunikation

Snabb och säker kommunikation. Skalbar och flexibel lösning utefter ert företags behov.

E-post

Med utvecklingens framfart ställs högre kvar på individens tillgänglighet. Dela information och kommunicera på ett enkelt och säkert sätt.

Ansvarig Drift

  • Benny Hansson
  • 0141 – 486 35

Ansvarig Driftförsäljning

  • Jonny Sköld
  • 0141 – 486 20