En lyckad GDPR föreläsning. Syftet var att skapa en förståelse om vad GDPR innebär för iloqs ca 100 återförsäljarna som var på plats.

Att göra GDRP  enkel och intressant är en av styrkorna hos exeos säkerhetskonsult. Dock det mest relevanta är att ge en helhetsbild samt en förståelse att GDPR berör hela organisationen.

Exeo tackar iloq för förtroendet samt det stora engagemanget med många frågor och kloka resonemang!

gdrp

iloq gdpr

Vill ditt företag veta mer om GDPR, kontakta oss på info@exeo eller läs mer här!