Driftinformation och driftstatus

Planerade uppdrag:

18-03-30

Natten (00:00 – 06:00) torsdag till fredag den 30:e mars, kommer vi utföra ett planerat underhåll på nätverksutrustning som påverkar delar av vårt nätverk.


Under denna period kan det förekomma kortare avbrott i nätverkstrafiken till ett av våra vmware kluster.

17-10-24
Vår internetleverantör kommer utföra ett kortare driftunderhåll vid midnatt. Detta kommer påverka all internettrafik, vilket kan innebära störningar under ca 15min.

17-09-18
Under natten till måndagen den 18 September mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra ett planerat driftunderhåll som påverkar internet- och telefonikunder i samtliga av deras nät.

Störningar kan förekomma.

17-09-01

Under natten till fredagen den 1 September vid klockan 00:00 kommer omkoppling av nätverksutrustning ske. Detta kan orsaka störningar. Arbetet planeras ta mindre än 1 minut.

17-02-13

Under natten till tisdagen den 14 februari mellan klockan 00:00 och 01:00 kommer servicearbete utföras på redundanslinor mellan Motala-Linköping. Störningar kan förekomma.

16-11-17

Under natten till Torsdagen den 18 november mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer servicearbete ske på webserver. Störningar på vissa hemsidor kan förekomma.

16-01-18
Under natten till måndagen den 18 januari mellan klockan 02:00 och 04:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra ett planerat driftunderhåll på förbindelsen mellan Mjölby och Linköping.

Under serviceperioden kommer samtliga tjänster vara otillgängliga för VÖKBY Bredbands kunder som är anslutna till Utsikts nät.

18-03-30

Natten (00:00 – 06:00) torsdag till fredag den 30:e mars, kommer vi utföra ett planerat underhåll på nätverksutrustning som påverkar delar av vårt nätverk.

Under denna period kan det förekomma kortare avbrott i nätverkstrafiken till ett av våra vmware kluster.

17-10-24
Vår internetleverantör kommer utföra ett kortare driftunderhåll vid midnatt. Detta kommer påverka all internettrafik, vilket kan innebära störningar under ca 15min.

17-09-18
Under natten till måndagen den 18 September mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra ett planerat driftunderhåll som påverkar internet- och telefonikunder i samtliga av deras nät.

Störningar kan förekomma.

17-09-01

Under natten till fredagen den 1 September vid klockan 00:00 kommer omkoppling av nätverksutrustning ske. Detta kan orsaka störningar. Arbetet planeras ta mindre än 1 minut.

17-02-13

Under natten till tisdagen den 14 februari mellan klockan 00:00 och 01:00 kommer servicearbete utföras på redundanslinor mellan Motala-Linköping. Störningar kan förekomma.

16-11-17

Under natten till Torsdagen den 18 november mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer servicearbete ske på webserver. Störningar på vissa hemsidor kan förekomma.

16-01-18
Under natten till måndagen den 18 januari mellan klockan 02:00 och 04:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra ett planerat driftunderhåll på förbindelsen mellan Mjölby och Linköping.

Under serviceperioden kommer samtliga tjänster vara otillgängliga för VÖKBY Bredbands kunder som är anslutna till Utsikts nät.

Driftstatus nu:

18-03-27

Avbrott i kommunikationsnät. Påverkar bla. anslutningar till Luxorgatan och Södra Allén i Motala.

08:00 Åtgärdat. UPS-fel i kopplingspunkt.

17-07-13 1200-1510

Driftstörning hos extern nätleverantör i Linköping. Åtgärd för reparation från nätleverantör är på gång. Ingen beräknad sluttid finns ännu att tillgå.

1500 Fiberkabel avgrävd i Linköping. Felet kan fortsätta att uppstå intermittent fram tills 1600.

1510 Felet är nu avhjälpt.

17-04-24 08:00-13:00
Driftstörning telefoni, problem löst kl 13:00
Vi har för närvarande störningar på telefonin, maila akuta ärenden under störningen till servicedesk@exeo.se.
felsökning pågår

17-01-09 1130-1220
Driftstörning sqlserver, felsökning pågår. Problem löst 12.20

16-08-30 0755-1430

Driftstörning hos extern nätleverantör i Linköping, fiberkabel avgrävd i Mjölby. Åtgärd för reparation från nätleverantör är på gång, Beräknad åtgärdstid 13.00. Åtgärdat 14.30.

16-08-29 1315-1930

Driftstörning hos nätleverantör i Linköping, felsökning hos leverantör pågår.

16-07-06 1015-1055

Driftstörning hos nätleverantör i Linköping.

16-04-12 1350-1750

Driftstörning hos underleverantör av internetförbindelse, felsökning pågår.

1450 Fel lokaliserat, arbete med att lösa problemet påbörjat.
1520-1600 Störningen uppträder nu intermittent.
1750 Driftstörning avhjälpt.

16-01-25 1400-1600
Driftstörning hos växelleverantör (telefoni), om möjligt använd servicedesk@exeo.se för att kontakta oss under störningen.

16-01-15 1500-1530
Driftstörning sqlserver, felsökning pågår. Problem löst 1530

16-01-08 1230-1245
Vi har fått ett meddelande att fiber/bredbandsleverantören (Vökby) skall ha ett akut nätverksunderhåll kl 12.30 i dag.
Underhållet är sagt att vara kortvarig på några minuter enligt Vökby.