Driftinformation och driftstatus

Planerade uppdrag:

19-03-04

Natten mot måndagen den 2019-03-04 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer nätleverantör att utföra planerat underhållsarbete. Under arbetet kan det förekomma avbrott och störningar.

19-02-11

Natten mot måndagen den 2019-02-11 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer nätleverantör att utföra planerat underhållsarbete för utökad kapacitet på fiberförbindelse till Motala. Under arbetet kommer det förekomma avbrott och störningar.

19-01-18

Uppgradering av internetkapacitet kommer att ske mellan kl 12-13. Kortare avbrott kan förekomma vid omkoppling till och från reservanslutning.

Driftstatus nu:

19-01-24

09:00 Vi har identifierat ett problem i infrastrukturen som tillfälligt kan påverka prestandan för flera av våra hostingkunder (virtuella servrar).

19-01-25 15:00 Prestanda åter till normala nivåer.